Curriculum vitae

MUDr. Pavel Matuška, Ph.D, FCCP

VZDĚLÁNÍ

1984 – 1988  Gymnázium Blansko

1988 – 1994  Lékařská fakulta UJEP v Brně, Fakulta všeobecného lékařství

2000 – 2006 Masarykova univerzita Brno, LF, PGS obor Vnitřní lékařství

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1994 – 1997  lékař na interním oddělení Nemocnice Blansko

1997 – 2006  lékař na Klinice nemocí plicních a TBC, FN Brno – Bohunice

(jednotka intenzivní péče, specializovaná ambulance pro astma)

2002 – 2006  odborný asistent na Klinice nemocí plicních a TBC,

Lékařská fakulta MU v Brně, FN Brno – Bohunice

2006 – 2007  Resident Medical Officer, BMI Winterbourne

Hospital, Velká Británie

2007 – 2009  Senior Registrar Pulmonologist, Sultan Bin Abdulaziz

Humanitarian City, Rijád, Saúdská Arábie

2009 – 2010  Resident Medical Officer, BMI Sarum Road Hospital,

Winchester, Velká Británie

2010 – 2011   Resident Medical Officer, BMI Sloane Hospital,

Londýn, Velká Británie

2011 – 2012   Resident Medical Officer, BMI Chaucer Hospital,

Canterbury, Velká Británie

2012 – 2016    Junior Researcher, Internatinal Clinical Research Center, Brno

2012 – 2016    Lékař (částečný úvazek) Klinika tělovýchovného lékařství a  RHB

Od 1.4.2016  RESAMB s.r.o. – plicní a RTG ambulance Zábřeh

KVALIFIKACE:

1997 – I. atestace z vnitřního lékařství

2000 – II. atestace z oboru tuberkulóza a respirační nemoci

2006 – Ph.D. z vnitřního lékařství

2008 – Fellowship American College of Chest Physician

STÁŽE, KURZY

1993 – kardiologické oddělení nemocnice Cádiz, Španělsko

1998 – postgraduální kurz European School of Respiratory Medicine, Poznaň,

Polsko

1999 – postgraduální kurz European School of Respiratory Medicine, Praha

1999 – kurz intenzivní péče v pneumologii, IPVZ, Praha

2002 – kurz enterální a parenterální výživy,  IDVPZ, Brno

2003 – kurz Asthma Bronchiale, Royal Brompton University Hospital, Londýn,

Velká Británie

2004 – postgraduální kurz ERS  Noninvasive Ventilation, ERS , Pisa, Itálie

2006 – Advanced Life Support, PALS – Wroclav, Polsko

2007 – Advanced Life Support, BLS, PALS – Rijád, Saúdská Arábie

2008 – Interpretation of Chest Radiography – Rijád, Saúdská Arábie

2008 –  Basic Life Support – Rijád, Saúdská Arábie

2009 – Pediatric Life Support – Rijád, Saúdská Arábie

2010 –  Advanced Life Support – Londýn, Velká Británie

2011 – European Pediatric Life Support – Maidstone, Velká Británie

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Česká pneumoftizeologická společnost ČLS JEP

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

European Respiratory  Society

American College of Chest Physicians

 

 

 

 

 

Blansko, 12.4.2016