Vyšetření

 RTG výkony /od října 2017 digitální/
 • RTG hrudníku
 • RTG prstů
 • RTG lebky
 • RTG krku
 • RTG hrudní a bederní páteře
 • RTG křížové kosti a SI kloubů
 • RTG pánve a kyčle
 • RTG žeber a sterna
 • RTG břicha
  Spirometrie
 • měření plicní kapacity  při usilovném  nádechu a výdechu
 • přístroj Spirostik
 • bronchodilatační test – posouzení reverzibility obstrukce
Analýza NO ve vydechovaném vzduchu
 • slouží ke stanovení intenzity eozinofilního zánětu v dýchacích cestách
 • přístroj NIOX VERO
 • diagnostika a monitorování astmatu
Oxymetrie
 • měření saturace krve kyslíkem
 • přístroj NONIN Vantage 9590
Inhalace
 • inhalace bronchodilatačních léků
 • inhlalátor Pari Boy Compact

 

Monitorování spánkové apnoe
 • sledování dechových zástav během spánku
 • přístroj SOMNO CHECK Micro