Ceník

CENY VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

          1. Výpis z dokumentace na žádost pacienta, lázně                                            300,-Kč

         2. Cílené vyšetření                                                                                                              500,-Kč

         3. Kontrolní vyšetření                                                                                                       300,-Kč

         4. RTG plic                                                                                                                              250,-Kč

         5. RTG plic ZP+ bočný                                                                                                       400,-Kč

        6. Ostatní RTG snímky                                                                                                       250,-Kč

        7. Spirometrie                                                                                                                       300,-Kč

        8. Bronchodialatační test                                                                                                700,-Kč

        9. Inhalace                                                                                                                              100,-Kč

       10. Měření exhalovaného NO                                                                                           500,-Kč

       11. Pulzní oxymetrie                                                                                                             100,-Kč

       12. Tuberkulinový test – Mantoux II                                                                                200,-Kč

       13. Vyšetření sputa                                                                                                                100,-Kč

       14. Odběr krve, injekce                                                                                                        100,-Kč